Apie Tomegrį
1-multimodal

Vizuali juosta vidiniuose (netrinti)

             

UAB "Tomegris" baigė vykdyti   verslo valdymo sistemos  diegimo  projektą,  kurio  dėka  didės  įmonės  produktyvumas  bei  konkurencingumas

             2017 m. gegužės  mėn.  baigtas   nuo  2015 m.  spalio  mėn.  vykdomas  projektas  „UAB "Tomegris" verslo  konkurencingumo  didinimas  diegiant  elektroninius  verslo  sprendimus“.

               Projektas iš dalies  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806  E-verslas LT.  Bendra  projekto vertė  33.060  Eur, iš kurių  19.836 Eur  subsidijuota iš  Europos Sąjungos struktūrinių  fondų.  

               UAB "Tomegris" sėkmingai  įgyvendino  pagrindinį  projekto  tikslą –  įmonėje  įdiegtas e-verslo sprendimas, apjungiantis visus  pagrindinius  veiklos  procesus bei  įgalinantis  įmonės verslo produktyvumo  ir  konkurencingumo,  o  tuo  pačiu  ir  įmonės  apyvartos, darbo  našumo bei  pelningumo augimą.  Įdiegta verslo valdymo sistema padės efektyviau valdyti verslo procesus, leis  sumažinti  atliekamų darbų  laiko  sąnaudas ir  kitus  išteklius. Įdiegus  verslo  valdymo  sistemą,  išspręsta  visa  eilė  problemų, stabdžiusių  įmonės  efektyvios  veiklos  rodiklių  didėjimą,  bus galima sumažinti užsakymų vykdymo terminus, pagerinti  paslaugų kokybę, tokiu būdu,  sulaukiant didesnio užsakovų skaičiaus bei  pasitenkinimo ir lojalumo įmonei  augimo. 

                


Rašykite mumsicon-send
Užpildykite užklausos formą.
Atsakysime kaip įmanoma greičiau.

icon-teamMūsų komanda
Raskite kontaktinius duomenis pagal šalį
kurioje ketina vykdyti prekių įkrovimą.
Our website is protected by DMC Firewall!